Skip to content

Popcorn Food Court

پروژه فودکورت میکامال جزیره کیش مربوط به گروه popcorn، شامل 7 واحد خدماتی در فضایی به مساحت 1500 مترمربع می باشد و برندهای خوشنام صنعت غذای ایران از جمله Nakaya، Em Cafe، Doner Garden، Chicken Family وTwin Cafe در این مجموعه قرار دارند.

معماری مجموعه فودکورت میکامال با ایجاد فضاهای نشیمن متنوع، تراکم بالای فضاهای سبز متشکل از گیاهان طبیعی و مصنوعی متناسب با بستر پروژه و نورپردازی خیره کننده خود، به اعطای حس سرزندگی و پویایی محیط برای ثبت خاطراتی خوش در ذهن افراد کمک می کند.