Skip to content

Nazari (152-154)

با تصمیم گروه Nazari مبنی بر احداث شعبه جدید خود در مجموعه تجاری-گردشگری میکامال در جزیره کیش، تیم طراحی رویال باکس کار خود را با مطالعه بستر پروژه و پتانسیل های بالقوه آن، سابقه برند، هویت بصری، نوع محصولات و سبک کاری و چشم اندازهای آن کار خود را شروع کرد.

قرارگیری پروژه در حاشیه void به نحوی است که امکان دسترسی از دو راهروی مجاور را فراهم می سازد، و روند طراحی با تعریف عملکرد فضاها باتوجه به تنوع فروش محصولات برای خانم ها و آقایان و همچنین سیرکولاسیون حرکت مشتریان آغاز گردید.

طراحی هماهنگ و برگرفته از هویت بصری برند در معماری داخلی و استفاده از سرامیک Favania بصورت اسلب در سطوح کف و دیوارها و طراحی سقف نیمه اکسپوز از ویژگی های غرفه پوشاک Nazari می باشد.

معماری مونوکروم غرفه G-152 به خوانایی هرچه بهتر طرح کمک می کند و جهت شاخص نمودن فضا، متریال در قسمت Cashier تغییر می یابد.

جانمایی و طراحی اتاق مدیریت، انبارها و fitting room آقایان و خانم ها به نوعی است که باوجود قرارگیری در یک ناحیه، تمامی آنها دارای دسترسی مجزا و تفکیک شده هستند.