Skip to content

نمایشگاه اتومبیل طهران

پروژه نمایشگاه اتومبیل طهران مبنی بر تصمیم موسسین نمایشگاه بر احداث شعبه جدید در اراضی شمالی جزیره کیش و در منطقه نمایشگاهی گلدیس درنظر گرفته شده است. گروه مهندسی رویال باکس با بررسی و مطالعه هویت  سازمانی و عملکرد و چشم اندازهای شرکت تکران خودرو کیش، کار خود را برای طراحی داخلی و اجرای آن شروع کرد.

پروژه ای با زیربنای 800 مترمربعی شامل فضای اصلی در طبقه همکف و فضای مدیریت در طبقه اول، با درنظر گیری دوفضای مدیریت جداگانه در هر طبقه برای برگزاری جلسات، جایگاه خودرو ویژه، فضای رسپشن برای ارائه مشاوره به مشتریان، طراحی فضاهای کنج با تعریف عملکرد متفاوت، پروژکتور جهت نمایش کلیپ خودروها، استندهای اختصاصی برای نمایش اطلاعات هرخودرو، فضای سبز پوشیده از گیاهان استوایی در داخل و محوطه بیرون.