بیتا کی نژاد

بیتا کی نژاد که از سال 1390 در حوزه صنایع تولیدی و بخش مالی شرکت های متفاوت به فعالیت پرداخته است، اکنون از آغاز سال 1402 در واحد مالی و اداری شرکت دژارسازان توسعه کیش و گروه رویال باکس مشغول فعالیت می باشد. او دارای فوق لیسانس شیمی و لیسانس حسابداری در گرایش مدیریت مالی می باشد و از دیگر تجربیات کاری او میتوان به حضور در خط تولید صنایع وابسته بعنوان مدیر کنترل کیفیت، رئیس حسابداری و مدیر مالی اشاره کرد.

Continue reading

بهاره کی نژاد

بهاره کی نژاد که از سال 1390 در حوزه صنایع تولیدی و بخش مالی شرکت های متفاوت به فعالیت پرداخته است، اکنون از سال 1400 به عنوان مدیر مالی شرکت دژارسازان توسعه کیش و گروه رویال باکس تجربیات ارزشمندی را از جنس صنعت و بخش مالی با ما به اشتراک می گذارد. او دارای فوق لیسانس شیمی و لیسانس حسابداری در گرایش مدیریت مالی می باشد و از دیگر تجربیات کاری او میتوان به حضور در خط تولید صنایع مختلف و مدیریت تولید به مدت 6 سال اشاره کرد.

Continue reading