Skip to content

ارزش ها

ما بر روی یکپارچگی، صداقت و انصاف مصالحه نمی کنیم، هرجا که می رویم و هرکاری که انجام میدهیم یکپارچگی، حرفه ای بودن و اخلاق حرفه ای مان را نشان میدهیم. با مردم به بزرگی و احترام رفتار می کنیم. فعالانه گوش می کنیم، بی درنگ و صریح ارتباط برقرار می کنیم.

ما سعی در بهبود کیفیت زندگی در جامعه مان داریم، به فرهنگ بومی منطقه احترام می گذاریم، خواسته های مردم بومی را دخیل می کنیم و خود را حافظ محیط زیست می دانیم.

ما در تلاشیم تا کار درست را در سریعترین زمان ممکن انجام دهیم و برای عالی بودن بی وقفه کوشش می کنیم، شهرت ما در جامعه و در میان مشتریان به ارزش هایی که ارائه می دهیم وابسته است.

مهمترین دارایی ما کارکنان ما هستند ما در همه تراز های سازمان کار گروهی را رواج می دهیم، به کارکنانمان و روابط کاریمان احترام می گذاریم و یکدیگر را در انجام مسئولیت ها و رشد روز افزون یاری می کنیم.

ما پیوسته و خستگی ناپذیر در تلاشیم تا انسان ها را از خطر دور کنیم و محیط کاری سلامتی را فراهم کنیم

رعایت اخلاق حرفه ای و پایبندی به تعهدات

توسعه فرهنگ خلاقیت ، ابتکار و نوآوری

استمرار به سازی و توسعه مستمر فنی و مدیریتی